May 11, 2021 · Harlequin · isbn: 9789402551655

Do you have more info about this edition? Contact the web team.

Schokkende eis van de sjeik

(Dutch edition of Innocent in the Sheikh’s Palace)

Omdat ze de ware niet kan vinden, besluit bibliothecaresse Hannah om in haar eentje het gezin te stichten dat ze zo graag wil, via ivf. Om vervolgens te ontdekken dat haar baby de troonopvolger is van woestijnstaat Baaqi! En nu staat sjeik Akin Sarraf voor haar, donker en knap – en met een schokkende eis…

Voor Akin is er geen andere optie: de enige zoon van zijn overleden broer moet opgroeien in het land waarover hij ooit zal heersen, en hijzelf moet met Hannah trouwen om daarvoor te zorgen. Een tijdelijk verstandshuwelijk, dat is het plan. Alleen heeft hij buiten de lastige gevoelens gerekend die Hannah in hem oproept: ergernis, ongeduld… hartstocht, verlangen…