Oct 1, 2019 · HarperCollins Holland · isbn: 9789402542530

Do you have more info about this edition? Contact the web team.

Zwanger van de miljardair

(Dutch edition of Innocent’s Nine-Month Scandal)
Book 2 of the Barsi on Fifth Duet

Als Rozalia ontdekt dat miljardair Viktor Rohan een van de oorbellen heeft, reist ze naar Boedapest om hem over te halen het kleinood aan haar te verkopen. Maar wat bedoeld was als een zakendiner, loopt uit op een hartstochtelijk samenzijn – waarna hij haar er doodleuk van beschuldigt dat ze hem probeert om te kopen met haar lichaam!

Vanzelfsprekend wil ze niets meer met hem te maken hebben. Alleen, de kans bestaat dat ze zwanger is. Tot haar ontzetting eist Viktor dat ze trouwen als ze inderdaad zijn kind verwacht. En dat ze bij hem blijft tot dat duidelijk is, in zijn landhuis in de bergen..