Jun 11, 2019 · HarperCollins Holland · isbn:

Do you have more info about this edition? Contact the web team.

Veroverd door de vurige sjeik

(Dutch edition of Sheikh’s Princess of Convenience)

Het sjeikdom Khalia wordt geplaagd door schandalen…

Sjeik Karim is net zo genadeloos als de woestijn die hem heeft gevormd. En hij heeft wel wat beters te doen dan prinses Galila van Khalia bezighouden tijdens een koninklijke bruiloft. Maar dan onthult ze het duisterste geheim van zijn familie en ziet hij maar één manier om hun eer te beschermen: hij zal haar verleiden en haar daar vervolgens mee chanteren…

Het hartstochtelijke verlangen dat ze onverwacht in elkaar losmaken, verbijstert hem – en brengt hem op een veel beter idee. Om een schandaal te voorkomen, zal hij de onbesuisde Galila gemakshalve tot zijn bruid nemen!